Zarządzanie najmem

Świadczymy usługi w zakresie zarządzania najmem. Oferta skierowana jest do właścicieli nieruchomości oraz inwestorów, którzy z powodu wyjazdu nie mogą zająć się sprawami danej nieruchomości. W ramach zarządzania najmem monitorujemy terminowość wpłaty czynszu i podejmujemy interwencję w przypadku ewentualnych opóźnień w uiszczaniu opłat. Reprezentujemy właścicieli przed najemcą, a także przed wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią.  Organizujemy prace remontowe. Zajmujemy się także doborem najemców. Gwarantujemy rzetelne wykonanie wszelkich powierzonych nam zadań.

przekazanie kluczy wynajętego lokalu młodej parze